Trang chủ / Bài blog / Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt (hệ thống chẩn đoán không xâm lấn)

Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt (hệ thống chẩn đoán không xâm lấn)


Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt đề cập đến một phương pháp chẩn đoán xác định các bệnh từ nước bọt. Không giống như phương pháp chẩn đoán máu yêu cầu lấy mẫu qua kim tiêm, phương pháp
này có ưu điểm là cho phép lấy mẫu nhanh chóng và dễ dàng mà không làm bệnh nhân đau bằng cách nhổ hoặc quét miệng bằng tăm bông . Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt này có nguy cơ lây nhiễm thấp và có lợi về hiệu quả chi phí.
Nước bọt chứa các dấu hiệu chẩn đoán tương tự như máu, nhưng nồng độ của nó rất thấp, vì vậy có giới hạn trong ứng dụng chẩn đoán của nó. Chúng tôi đang phát triển một hệ thống chẩn đoán để khắc phục những hạn chế này của nước bọt.


  • · ICP cải thiện hiệu quả chẩn đoán bằng cách tập trung dấu hiệu chẩn đoán ở mức độ thấp thông qua công nghệ
  • Hệ thống chẩn đoán tại chỗ tối ưu với việc thu thập mẫu đơn giản và thiết bị lái xe đơn giản
  • Hệ thống tự chẩn đoán tối ưu cho phép bệnh nhân theo dõi trực tiếp các bệnh mãn tính
  • Thiết lập hệ thống chẩn đoán đồng hành cung cấp thông tin như phản ứng thuốc hoặc tác dụng phụ của bệnh nhân và theo dõi hiệu quả của việc điều trị bằng thuốc