Công ty BIOHUB sản xuất các thiết bị y tế được chứng nhận KGMB 

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn EN ISO13485:2016

Tất cả hệ thống được vận hành dựa trên các chính sách và mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng 

Công ty TNHH Biohub cố gắng nâng cao chất lượng và sự hài lòng của quý khách hàng.