Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt (hệ thống chẩn đoán không xâm lấn)

Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt đề cập đến một phương pháp chẩn đoán xác định các bệnh từ nước bọt. Không giống như phương pháp chẩn đoán máu yêu cầu lấy mẫu qua kim tiêm, phương pháp này có ưu điểm là cho phép lấy mẫu nhanh chóng và dễ dàng mà không làm bệnh nhân đau bằng cách nhổ hoặc quét miệng bằng tăm bông . Hệ thống chẩn đoán dựa trên nước bọt này có nguy cơ lây nhiễm thấp và có lợi về hiệu quả chi phí.

Nước bọt chứa các dấu hiệu chẩn đoán tương tự như máu, nhưng nồng độ của nó rất thấp, vì vậy có giới hạn trong ứng dụng chẩn đoán của nó. Chúng tôi đang phát triển một hệ thống chẩn đoán để khắc phục những hạn chế này của nước bọt.