Công ty Biohub dự định cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ưu tiên từ chẩn đoán tại chỗ đến chẩn đoán chính xác dựa trên công nghệ vượt trội và công nghệ chẩn đoán ICP sáng tạo .